เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 9 บริษัท เข้าร่วมการแถลงข่าว “ความร่วมมือเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากยานยนต์” โดยร่วมกับนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนจากค่ายรถยนต์และผู้ค้าน้ำมัน ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมฯ มีความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 จากภาคขนส่งที่มีต่อประชาชน กรมควบคุมมลพิษ และสภาอุตสาหกรรมฯ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และสมาชิกค่ายรถยนต์ 9 บริษัท ดำเนินโครงการ “คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทรถยนต์ ให้ส่วนลดค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำ อาทิ การตรวจสอบสภาพฟรี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง ค่าแรง และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยเน้นสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่หมดอายุรับประกัน โดยอายุรถยนต์ยิ่งมาก บริษัทจะให้ส่วนลดมากขึ้น เพื่อจูงใจให้ประชาชนที่มีรถยนต์เก่าเข้ามารับบริการบำรุงรักษาฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของรถยนต์ และลดผลกระทบที่จะทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่ง 4 ครั้งที่ผ่านมา ภาคเอกชนได้ร่วมมือให้ส่วนลดค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำ ไปแล้วเกือบ 500,000 คัน ในการนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ บำรุงรักษารถยนต์ โดยสามารถประสานได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน เกี่ยวกับรายละเอียดส่วนลดและระยะเวลาโครงการฯ เนื่องจากแต่ละบริษัทให้การสนับสนุนที่แตกต่างกัน

โดยสามารถดูรายละเอียด Package ได้ที่ https://url.fti.or.th/l/Sz64BBRYr

Close Bitnami banner
Bitnami