เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มฯไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มฯชิ้นส่วนและยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่มฯหล่อโลหะ กลุ่มฯพลาสติก กลุ่มฯดิจิทัล กลุ่มฯหนังและผลิตภัณฑ์หนัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Japan Quality Assurance Organization (JQA) ณ ห้องประชุม PTT Group (1012) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Japan Quality Assurance Organization (JQA) ได้แนะนำหน่วยงาน และการบริการตรวจประเมินให้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ การรับรองและทดสอบความปลอดภัย, คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร การสอบเทียบและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัด รวมทั้งการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS แก่สมาชิก ส.อ.ท.

Close Bitnami banner
Bitnami