เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 คุณธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Toward Thailand Net Zero Goal! 2024 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุรวงศ์ โดยมี นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Jean-Claude Poimbœuf) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว การจัดงานครั้งนี้ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างผู้ประกอบการไทยและฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหลากหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรม พลังงาน การขนส่ง การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องสำอางค์ บรรจุภัณฑ์ เกษตร อาหาร

Close Bitnami banner
Bitnami