เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 คุณนวพงศ์ สรโชติ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง พร้อมด้วย คุณบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์ยางพารา ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (TFEX) ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการยางฯ และบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการคำนวณและประกาศราคายางพาราอ้างอิง (Rubber Reference Price) ในตลาดกลางยางพาราของไทย ให้เป็นตามมาตรฐานสากล ซึ่งจากเดิมการอ้างอิงราคายางกำหนดโดยตลาดยางต่างประเทศเป็นหลัก อีกทั้ง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อราคาอ้างอิงว่ามีความโปร่งใส และยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

Close Bitnami banner
Bitnami