ร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์ยางพารา

ร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์ยางพารา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 คุณนวพงศ์ สรโชติ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง พร้อมด้วย คุณบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์ยางพารา ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)...
ขอแสดงความยินดีกับคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล

ขอแสดงความยินดีกับคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 นายนวพงศ์ สรโชติ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง พร้อมด้วยกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ร่วมแสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2567-2569 เพื่อขับเคลื่อน ONE FTI (One Vision, One Team, One Goal)...
สนับสนุนองค์กรภาคชุมชนและสังคมผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของ BOI

สนับสนุนองค์กรภาคชุมชนและสังคมผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของ BOI

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม พร้อมด้วยนายพัฒนา สุธีระกุลชัย ผู้จัดการโครงการฯ ให้เกียรติมานำเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)...
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสินค้ายางพาราตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-Free Products Regulations – EUDR) ของประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสินค้ายางพาราตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-Free Products Regulations – EUDR) ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 นายนวพงศ์ สรโชติ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสินค้ายางพาราตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-Free Products...
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมยาง ภายใต้กฎหมาย EUDR ของสหภาพยุโรป”

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมยาง ภายใต้กฎหมาย EUDR ของสหภาพยุโรป”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นายศุภวัฒน์ บัวสุข หัวหน้ากองพัฒนาตลาดยางพารา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมยาง ภายใต้กฎหมาย EUDR ของสหภาพยุโรป”...
นายนวพงศ์ฯ เข้ารับตำแหน่งประธานกลุ่มอุตาสาหกรรมยาง วาระปี 2567-2569

นายนวพงศ์ฯ เข้ารับตำแหน่งประธานกลุ่มอุตาสาหกรรมยาง วาระปี 2567-2569

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง (นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา) กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2567 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ ยาง วาระปี 2567-2569 ณ ห้อง Basilica Hall 1 โรงแรม La Casetta Toscana Valley เขาใหญ่ ด้วยนายชัยสิทธ์ฯ...
Close Bitnami banner
Bitnami