ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมเปิดงาน ProPak Asia 2024

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมเปิดงาน ProPak Asia 2024

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม(คุณเจริญ แก้วสุกใส) เข้าร่วมเปิดงาน ProPak Asia 2024 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ยกระดับความสำเร็จในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด นวัตกรรม และ...
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาหารปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน (Food 3S)

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาหารปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน (Food 3S)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาหารปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน (Food 3S) โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงศธร กาญจนะจิตรา...
รองเลขาธิการสายงานสื่อสารองค์กร กลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ “ประชาชาติธุรกิจ” เครือมติชน

รองเลขาธิการสายงานสื่อสารองค์กร กลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ “ประชาชาติธุรกิจ” เครือมติชน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ รองเลขาธิการสายงานสื่อสารองค์กร กลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ “ประชาชาติธุรกิจ” เครือมติชน ที่ก้าวสู่ปีที่ 48 ณ ชั้น G อาคารสำนักงานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการอาหารปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน (Food 3S)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการอาหารปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน (Food 3S)

24 พฤษภาคม 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการอาหารปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน (Food 3S) ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ณ สำนักงาน...
สัมมนาหัวข้อ “Latest trends of Health Food Business”

สัมมนาหัวข้อ “Latest trends of Health Food Business”

          วันที่ 25 มกราคม 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok : JCC) จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Latest trends of Health Food Business” โดยมีผู้บริหารระดับสูง จาก JCC คือ Mr. Shigeki...
Close Bitnami banner
Bitnami