การประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2565(4)

การประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2565(4)

การประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2563 - 2565 ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM...

สวทช. ผนึกพันธมิตร 40 หน่วยงาน จัดยิ่งใหญ่ งาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) โชว์กว่า 200 ผลงาน “นวัตกรรมพร้อมต่อยอดธุรกิจ”

สวทช. ผนึกพันธมิตร 40 หน่วยงาน จัดยิ่งใหญ่ งาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) โชว์กว่า 200 ผลงาน “นวัตกรรมพร้อมต่อยอดธุรกิจ”

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 คุณวริทธิ์ นามวงษ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะทำงาน BCG Model และศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแถลงข่าว “การจัดงานประชุมและนิทรรศการ APEC BCG Economy...

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เข้าร่วมการหารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม, เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และทีมงาน

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการหารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม, เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และทีมงาน

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการหารือกับ นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และทีมงาน...

ประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2565

        สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสกรรม จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2563 – 2565 ครั้งที่ 6/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8...

ข้อเรียกร้องการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเอทานอล และการปลดล็อกอุตสาหกรรมเอทานอลแปลงสภาพ

ข้อเรียกร้องการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเอทานอล และการปลดล็อกอุตสาหกรรมเอทานอลแปลงสภาพ

ประธานคณะทำงานข้อร้องเรียนฯ(คุณอิศเรศฯ) ร่วมประชุมหารือประเด็นปัญหาและข้อเรียกร้องร่วมกันต่อนโยบายภาครัฐและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเอทานอล โดยเฉพาะการเปิดเสรีเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม กับกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน กลุ่มฯ สมุนไพร สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

ประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2565

        สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสกรรม จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2563 – 2565 ครั้งที่ 5/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM...

Close Bitnami banner
Bitnami